TAMILI

஥ தமிழி

Flowering Tree – Yi Sang

 

Flowering Tree
– Yi Sang

English translation : Jack Jung
Tamil translation : Gouthama Siddarthan

 

பூத்துக் குலுங்கும் மரம்
– யி சாங்

ஆங்கிலத்தில் : ஜேக் ஜங்
தமிழில் : கௌதம சித்தார்த்தன்

**************

யி சாங் ( Yi Sang :1910 –  1937) நவீன கொரிய இலக்கியத்தின் முக்கியமான படைப்பாளுமை ஆவார். 1930 களில் கொரியா ஜப்பானிய ஏகாதிபத்திய ஆட்சியின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு காலனித்துவ நாடு. அதன் கவிஞர்களும் எழுத்தாளர்களும் தொடர்ந்து தணிக்கை செய்யப்பட்டனர், சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர், சித்திரவதை செய்யப்பட்டனர், காணாமல் போனார்கள். யி சாங் இந்தக் காட்சியில் தனது சர்ரியல், ஒப்புதல் வாக்குமூலம், சோதனை மற்றும் ரகசிய அரசியல் கவிதைகளுடன் செயல்பட்டு வந்தார். யி சாங்கின் காலத்தின் நிலைமைகள் குறிப்பிடத் தக்கவை. அவருடைய மொழி ஆளுமை உண்மையின் புதிர்க் கண்ணிகளுடன் எதிரொலிக்கிறது.

இந்த கவிதை 1933 ஆம் ஆண்டில் அவர் எழுதிய முதல் கொரிய கவிதை. இதன் மொழி ஆளுமைக்காக அக்கட்டத்தில் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டார்.  அவர் தனது படைப்பில் மொழி, காலனித்துவ சகாப்தத்தின் பிரச்சினைகள், மனிதனின் அகம் புறம் சார்ந்த உலகம் ஆகியவற்றைப் பரிசோதித்தார். அவரது கவிதைகள், குறிப்பாக, தாதா மதம் மற்றும் சர்ரியலிசம் உள்ளிட்ட மேற்கத்திய இலக்கியக் கருத்துகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அவரது இலக்கிய மரபு அவரது நவீனத்துவ போக்குகளால் நிறுவப்பட்டுள்ளது. அவரது கவிதைகள் நவீன மனிதகுலத்தின் பாழடைந்த உள் நிலப்பரப்பை வெளிப்படுத்தும் அதே சமயத்தில்,  கவலை மற்றும் பயத்தின் கருப்பொருள்களைக் கரைக்க ஒரு யதார்த்தவாத எதிர்ப்பு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. நவீன மனிதர்களின் வாழ்க்கையின் நிலைமைகளைக் காண்பிப்பதற்காக அவரது கதைகள் பாரம்பரிய புனைகதைகளின் வடிவத்தை மறுத்து,  அவை துண்டு துண்டான பொருட்களாக மாறி, நவீனத்துவ நிலைமைகளை அந்நியப்படுத்துவதன் அடிப்படையில் ஒரு நனவின் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன.

யி சாங் தனது வாழ்நாளில் அவரது எழுத்துக்கு ஒருபோதும் அதிக அங்கீகாரத்தைப் பெறவில்லை, ஆனால் அவரது படைப்புகள் 1950 களில் மறுபதிப்பு செய்யத் தொடங்கின. 1970 களில் அவரது நற்பெயர் உயர்ந்தது, 1977 இல் யி சாங் இலக்கிய விருது நிறுவப்பட்டது. 2007 ஆம் ஆண்டில், கொரிய கவிஞர்கள் சங்கத்தால் பத்து மிக முக்கியமான நவீன கொரிய கவிஞர்களில் அவர் பட்டியலிடப்பட்டார். தற்சூழலில் பெரிதும் கவனப்படும் இலக்கிய ஆளுமையாக மீண்டெழுகிறார்.)

 

**********

பூத்துக் குலுங்கும் மரம்

பரந்த வயலின் நடுவே    மலர்கள் பூத்த ஒரு மரம் உள்ளது.  சுற்றிலும் இதுபோன்று    வேறு எதுவும் இல்லாமல் நிற்கிறது.   தகிக்கும் இதயத்துடன் பூக்கும்    இன்னொரு  பூ மரத்தை நினைத்து       அதன் இதயம் கனல்கிறது.      அந்தப் பூ  மரம்,      தன் எண்ணங்களில் இன்னொரு நறுமணத்தை     சுவாசிக்க முடியாது.  நான் ஓடி வருகிறேன்.      ஒரு பூ மரமாக,      போலியாக உருமாறும் நிஜமாக.

 

꽃나무

벌판한복판에 꽃나무하나가있소. 근처(近處)에는꽃나무가하나도없소. 꽃나무는제가생각하는꽃나무를 열심(熱心)으로생각하는것처럼 열심으로꽃을피워가지고섰소. 꽃나무는제가생각하는꽃나무에게갈수없소. 나는막달아났소. 한꽃나무를위(爲)하여 그러는것처럼 나는참그런이상스러운흉내를내었소.

 

Flowering Tree

On an open field a flowering tree stands with no other like it nearby the flowering tree blossoms with a burning heart as if thinking of another flowering tree burns its heart. The flowering tree cannot reach the tree flowering in its thoughts I wildly fled for the sake of one flowering tree I truly did such weird mimicry.

Translated from the Korean by Jack Jung.

***********

 

On Yi Sang

This year’s equinox, September 23rd, was also the 110th birthday of Yi Sang (1910-1937): the dark wizard, clown, and crown prince of modern Korean literature. Some still believe that his writings were the writings of a madman. Others think he was the greatest writer of his generation, if not of all Korean literature. No one denies his radicality, and Korean literature has not been the same since his meteoric passage.

Even though Yi Sang lived and wrote in a time and place vastly different from where I am, his evocations of a broken world and a soul struggling for freedom and beauty gave me clear reflections of my own heart’s fires. Long before I decided to translate him, the poem that made me fall in love with Yi Sang was his “Kkotnamu (꽃나무).” “Flowering Tree” in English.

This poem was the very first Korean poem of Yi Sang that was published. Eager to present his work to the public, in 1933 Yi Sang visited Korean poet Jung Jiyong with his manuscript. Jiyong was considered the foremost lyric poet of colonial Korea at the time, and when he read Yi Sang’s “Flowering Tree” and other pieces, he apparently looked up at Yi Sang and said, “How weird!” Then, he immediately published Yi Sang’s poems on the next issue of a magazine he edited. When an editorial assistant protested to Jiyong that this weird writing cannot be considered poetry, Jiyong is said to have replied, “It’s fine. Our country needs at least one person who writes such weird poems.”

Korea in 1930s was a colonized nation suffering under the Japanese imperial regime. Its poets and writers were constantly censored, jailed, tortured, and disappeared. Yi Sang came barreling into this scene with his surreal, confessional, experimental, and secretly political poems. The conditions of Yi Sang’s time are particular but not so long gone, and his language echoes with a ring of truth in our present moment, in both private and public spheres. In English, Joyelle McSweeney writes about her encounter with Yi Sang’s Flowering Tree:

Art’s erotic likenesses. The immobility of the tree is radiant; the tree is as much flaring as flowering and it drives the speaker to Art, the ‘weird mimicry,’ rare replications, the ultimate place, the mise en abyme, one guesses that he, too, is radiantly immobilized in fire like the tree.” (From “Afterword: Thirteen for Yi Sang, for Arachne, Joyelle McSweeney, Yi Sang: Selected Works, Wave Books, pg. 224)

There is not much more I can say that is not already captured in Joyelle’s words, other than perhaps to say somethings about how I translated this poem.

From the original, I translated the phrase “kŏsch’ŏlŏm (것처럼)” into English as “as if.” “As if” signifies the tree’s inner state (“as if thinking”) that motivates it to imitate an idea of a flowering tree. In the Korean original, all this motivation and thinking is connected to “yŏlsim (열심 熱心),” a word that I translated as “burning heart.” Yŏlsim is a case of hanja, like kanji in Japanese, where Literary Chinese characters are used as Korean vocabulary, and hanja words have implications in both meaning and imagery. Here, the characters that make up the word yŏlsim are “hot/heated/burning (熱),” pronounced yŏl, and “heart/mind (心),” pronounced sim. Together, yŏlsim customarily denotes passion, ardor, and other synonymous intense feelings. The word is most used when someone says that they will try or do their best.

What is strange about how Yi Sang uses this word is the unlikely grammatical ending he attaches to it. Usually, the ending “-hi” (-히) is attached to the word “yŏlsim,” which makes it an adverb: yŏlsimhi (열심히). But, Yi Sang uses the ending “-ŭlo” (-으로) instead, making it yŏlsimŭlo (열심으로). This declension turns any word it modifies into an adverb and makes that modified word the reason or the cause of other actions within the sentence. So, even though “yŏlsim” is almost always used as part of an adverbial phrase that describes emotional states, Yi Sang’s play with Korean grammar turns it into a conceptual noun that acts as the source of the flowering tree’s performance that defines its being. That is why, instead of translating it as “the flower tree is passionately flowering,” I went with “blossoming with a burning heart.”

When Yi Sang’s speaker says that fleeing “for the sake of a flower tree” was a “weird mimicry,” the speaker does not mean that he imitated how a tree blossomed for the sake of another flowering tree. The speaker is saying that he is imitating the tree’s “burning heart.”

The tree flowering “with a burning heart” (yŏlsimŭlo) is the only thing that the speaker sees, and “as if thinking of another flowering tree burns its heart” is the hypothesis the speaker makes to explain what he has seen. The speaker is thus suggesting that his fleeing is a “weird mimicry” of “burning heart,” and not the blossoming that this “burning heart” yields. The poem abruptly ends in this intensely heightened emotional state without any way for us readers to relieve the energy that we have accumulated from the experience.

That sensation for me is why I keep returning to Yi Sang—his words summon something from deep within me to clearly relive my unexpressed desires, and this in turn makes me want to live and flee wildly for their sake. His words ignite. Yi Sang expressed this vision of beauty during one of the darkest periods of Korean history. And he did all this as he was dying from tuberculosis. In our difficult time, I keep learning more from him than I ever did before. Yi Sang: Selected Works from Wave Books brings together his most essential works from variety of genres. Like his flowering tree that doubled in burning heart, I hope that this volume of translations will be a chance for new readers to encounter and explore their doubles in its pages.

 

Courtesy : Poetry Society of America

Yi Sang: Selected Works
by Yi Sang (Author), Choi Mee Don (Editor, Translator), Jung Jack (Translator), Nakayasu Sawako (Translator), McSweeney Joyelle (Translator).

unnatham

One thought on “Flowering Tree – Yi Sang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top