கௌதம சித்தார்த்தனும் நானும் – கௌதம சித்தார்த்தன்

  பத்தியின் பொதுத் தலைப்பு : அயிரையிலிருந்து ஆக்ஸோலோடில் க்கு முதல் அத்தியாயம் : கௌதம சித்தார்த்தனும் நானும் கௌதம சித்தார்த்தன் லத்தீன் அமெரிக்க வாசகர்களே! எங்கள் நாட்டில் எவருக்குமே கிட்டியிராத ஒரு மகத்தான பாக்கியம் எனக்குக் கிட்டியிருக்கிறது. ஒரே நீரோட்டமாய் போய்க் கொண்டிருந்த உலக இலக்கியத்தின் போக்கையே தங்களது நிலத்தை நோக்கி திசை திருப்பிய…