கௌதம சித்தார்த்தன் : ஆறு கவிதைகள்,  தமிழ் – ஆங்கிலம் – ஹீப்ரு

    Gouthama Siddarthan Six Poems : Tamil, English, Hebrew. கௌதம சித்தார்த்தன் : ஆறு கவிதைகள், தமிழ் – ஆங்கிலம் – ஹீப்ரு From Tamil to English Translation : Maharathi தமிழிலிருந்து ஆங்கில மொழியாக்கம் : மஹாரதி תרגום מטאמילית לאנגלית : מאהאראטי இதில் உள்ள 5 கவிதைகளை…