ஆரஞ்சு – கௌதம சித்தார்த்தன் (9 மொழிகளில்)

  கௌதம சித்தார்த்தன் கவிஞர், சிறுகதை எழுத்தாளர், கட்டுரை ஆசிரியர், விமர்சகர், மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் பத்திரிகை ஆசிரியர். இவரது கவிதைகள் இது வரை உலகின் பிரதான 14 மொழிகளில் மொழியாக்கம் பெற்று வெளியாகியுள்ளன. (ஸ்பானிஷ், பிரெஞ்சு, ரஷ்யன், ஜெர்மன், ரோமானியன், இத்தாலி, பல்கேரியன், ஹீப்ரு, கிரீக், கிர்கிஸ், உஸ்பெக், ஜார்ஜியன், ஷோனா, ஆங்கிலம்..) இவரது கட்டுரைகள் உலகின் பிரதான 9 மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளன. (ஸ்பானிஷ், பிரெஞ்சு, ரஷ்யன்,…